Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

 

 

Rok 2017

VZN 1/2017

VZN 1-2017.PDF Stiahnuté: 73x | 18.01.2019

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

vzn č 2_2017.PDF Stiahnuté: 6x | 21.01.2019

Rok 2016

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016

vzn č. 4 2015.pdf Stiahnuté: 335x | 11.01.2019

Rok 2015

VZN, o vodení psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov

vzn1-2015.pdf Stiahnuté: 423x | 05.10.2015

VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

pvzn č. 2 2015.pdf Stiahnuté: 361x | 10.03.2016

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

vzn.pdf Stiahnuté: 304x | 15.11.2016

Rok 2014

VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn2-2014.pdf Stiahnuté: 440x | 05.10.2015

VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn1-2014.pdf Stiahnuté: 414x | 05.10.2015

2/2013

VZN, o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Štiavnička

vzn2-2013.pdf Stiahnuté: 498x | 05.10.2015

1/2013

Doplnok k VZN 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013_doplnok.pdf Stiahnuté: 414x | 05.10.2015

VZN, o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013.pdf Stiahnuté: 376x | 05.10.2015

4/2012

VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn4-2012.pdf Stiahnuté: 402x | 05.10.2015

3/2012

VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn3-2012.pdf Stiahnuté: 407x | 05.10.2015

2/2012

VZN, o poskytovaní opatrovateľskej služby

vzn2-2012.pdf Stiahnuté: 437x | 05.10.2015

1/2012

VZN, o verejnom poriadku na území obce

vzn1-2012.pdf Stiahnuté: 381x | 05.10.2015

6/2011

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2008

vzn6-2011.pdf Stiahnuté: 388x | 05.10.2015

5/2011

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa...

vzn5-2011.pdf Stiahnuté: 384x | 05.10.2015

4/2011

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

vzn4-2011.pdf Stiahnuté: 360x | 05.10.2015

2/2011

Nefunguje

VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

vzn_2_2011.PDF Stiahnuté: 7x | 21.01.2019

1/2011

VZN o určení výšky príspevku skole a MŠ

vzn1-2011.pdf Stiahnuté: 380x | 05.10.2015

Stránka