Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

 

 

Rok 2019

2019
VZN 3/2019

Všeobecné záväzné nariadenie o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 - Územný plán obce Štiavnička

VZN 3 UPN.PDF Stiahnuté: 68x | 20.09.2019

VZN č. 1/2019

VZN obce Štiavnička o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia na rok 2019

vzn_1_2019.PDF Stiahnuté: 98x | 19.03.2019

VZN č. 4/2019

VZN o určení výšky príspevku do zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnička.

VZN 4 škola.PDF Stiahnuté: 35x | 23.09.2019

VZN č.2/2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Štiavnička č. 2/2019 o hazardných hrách.

VZN 2 hazardné hry.PDF Stiahnuté: 51x | 20.09.2019

Rok 2017

2019
VZN 1/2017

VZN 1-2017.PDF Stiahnuté: 180x | 18.01.2019

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

vzn č 2_2017.PDF Stiahnuté: 97x | 21.01.2019

Rok 2016

2019
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016

vzn č. 4 2015.pdf Stiahnuté: 445x | 11.01.2019

Rok 2015

2016
VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

pvzn č. 2 2015.pdf Stiahnuté: 506x | 10.03.2016

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

vzn.pdf Stiahnuté: 492x | 15.11.2016

2015
VZN, o vodení psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov

vzn1-2015.pdf Stiahnuté: 531x | 05.10.2015

Rok 2014

2015
VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn1-2014.pdf Stiahnuté: 579x | 05.10.2015

VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn2-2014.pdf Stiahnuté: 556x | 05.10.2015

2/2013

2015
VZN, o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Štiavnička

vzn2-2013.pdf Stiahnuté: 631x | 05.10.2015

1/2013

2015
Doplnok k VZN 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013_doplnok.pdf Stiahnuté: 509x | 05.10.2015

VZN, o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013.pdf Stiahnuté: 534x | 05.10.2015

4/2012

2015
VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn4-2012.pdf Stiahnuté: 506x | 05.10.2015

3/2012

2015
VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn3-2012.pdf Stiahnuté: 521x | 05.10.2015

2/2012

2015
VZN, o poskytovaní opatrovateľskej služby

vzn2-2012.pdf Stiahnuté: 617x | 05.10.2015

1/2012

2015
VZN, o verejnom poriadku na území obce

vzn1-2012.pdf Stiahnuté: 497x | 05.10.2015

6/2011

2015
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2008

vzn6-2011.pdf Stiahnuté: 499x | 05.10.2015

Stránka