Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2020

VZN č. 1/2020

VZN Obce Štiavnička č. 1/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska na území obce Štiavnička

VZN o ochrannom pásme pohrebiska_Obec Štiavnička FINAL.doc Stiahnuté: 69x | 10.03.2020

VZN č. 2/2020

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnička č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnička č. 4/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku.

VZN o zmene VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska_Obec Štiavnička.doc Stiahnuté: 55x | 10.03.2020

Rok 2019

VZN 3/2019

Všeobecné záväzné nariadenie o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 - Územný plán obce Štiavnička

VZN 3 UPN.PDF Stiahnuté: 151x | 20.09.2019

VZN č. 1/2019

VZN obce Štiavnička o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia na rok 2019

vzn_1_2019.PDF Stiahnuté: 160x | 19.03.2019

VZN č. 4/2019

VZN o určení výšky príspevku do zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnička.

VZN 4 škola.PDF Stiahnuté: 99x | 23.09.2019

VZN č. 5/2019

O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020.

VZN.PDF Stiahnuté: 79x | 03.02.2020

VZN č.2/2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Štiavnička č. 2/2019 o hazardných hrách.

VZN 2 hazardné hry.PDF Stiahnuté: 125x | 20.09.2019

Rok 2017

VZN 1/2017

VZN 1-2017.PDF Stiahnuté: 254x | 18.01.2019

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

vzn č 2_2017.PDF Stiahnuté: 150x | 21.01.2019

Rok 2016

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016

vzn č. 4 2015.pdf Stiahnuté: 525x | 11.01.2019

Rok 2015

VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

pvzn č. 2 2015.pdf Stiahnuté: 577x | 10.03.2016

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

vzn.pdf Stiahnuté: 586x | 15.11.2016

VZN, o vodení psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov

vzn1-2015.pdf Stiahnuté: 594x | 05.10.2015

Rok 2014

VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn1-2014.pdf Stiahnuté: 679x | 05.10.2015

VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn2-2014.pdf Stiahnuté: 624x | 05.10.2015

2/2013

VZN, o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Štiavnička

vzn2-2013.pdf Stiahnuté: 759x | 05.10.2015

1/2013

Doplnok k VZN 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013_doplnok.pdf Stiahnuté: 573x | 05.10.2015

VZN, o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013.pdf Stiahnuté: 627x | 05.10.2015

4/2012

VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn4-2012.pdf Stiahnuté: 569x | 05.10.2015

3/2012

VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn3-2012.pdf Stiahnuté: 589x | 05.10.2015

Stránka