Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2/2012

VZN, o poskytovaní opatrovateľskej služby

vzn2-2012.pdf Stiahnuté: 696x | 05.10.2015

1/2012

VZN, o verejnom poriadku na území obce

vzn1-2012.pdf Stiahnuté: 546x | 05.10.2015

6/2011

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2008

vzn6-2011.pdf Stiahnuté: 542x | 05.10.2015

5/2011

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa...

vzn5-2011.pdf Stiahnuté: 544x | 05.10.2015

4/2011

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

vzn4-2011.pdf Stiahnuté: 483x | 05.10.2015

2/2011

Nefunguje

VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

vzn_2_2011.PDF Stiahnuté: 144x | 21.01.2019

1/2011

VZN o určení výšky príspevku skole a MŠ

vzn1-2011.pdf Stiahnuté: 515x | 05.10.2015

1/2010

VZN o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn1-2010.pdf Stiahnuté: 513x | 05.10.2015

2/2008

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn2-2008.pdf Stiahnuté: 401x | 05.10.2015

1/2006

doplnenie VZN 5/2004

vzn1-2006.pdf Stiahnuté: 486x | 05.10.2015

1/2005

VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

vzn1-2005.pdf Stiahnuté: 375x | 05.10.2015

5/2004

VZN - Trhový poriadok

vzn5-2004.pdf Stiahnuté: 573x | 05.10.2015

4/2004

doplnenie VZN 8/2003

vzn4-2004.pdf Stiahnuté: 304x | 05.10.2015

3/2004

VZN o určení školského obvodu Základnej školy

vzn3-2004.pdf Stiahnuté: 272x | 05.10.2015

8/2003

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

vzn8-2003.pdf Stiahnuté: 322x | 05.10.2015

7/2003

VZN o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácii na verejných priestranstvách obce

vzn7-2003.pdf Stiahnuté: 303x | 05.10.2015

4/2003

VZN o symboloch obce a ich použivani

vzn4-2003.pdf Stiahnuté: 328x | 05.10.2015

1/2002

VZN o podmienkach držania psov

vzn1-2002.pdf Stiahnuté: 290x | 05.10.2015

Stránka