Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

 

 

1/2011

2015
VZN o určení výšky príspevku skole a MŠ

vzn1-2011.pdf Stiahnuté: 401x | 05.10.2015

1/2010

2015
VZN o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn1-2010.pdf Stiahnuté: 413x | 05.10.2015

2/2008

2015
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn2-2008.pdf Stiahnuté: 336x | 05.10.2015

1/2006

2015
doplnenie VZN 5/2004

vzn1-2006.pdf Stiahnuté: 385x | 05.10.2015

1/2005

2015
VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

vzn1-2005.pdf Stiahnuté: 270x | 05.10.2015

5/2004

2015
VZN - Trhový poriadok

vzn5-2004.pdf Stiahnuté: 451x | 05.10.2015

4/2004

2015
doplnenie VZN 8/2003

vzn4-2004.pdf Stiahnuté: 204x | 05.10.2015

3/2004

2015
VZN o určení školského obvodu Základnej školy

vzn3-2004.pdf Stiahnuté: 196x | 05.10.2015

8/2003

2015
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

vzn8-2003.pdf Stiahnuté: 218x | 05.10.2015

7/2003

2015
VZN o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácii na verejných priestranstvách obce

vzn7-2003.pdf Stiahnuté: 202x | 05.10.2015

4/2003

2015
VZN o symboloch obce a ich použivani

vzn4-2003.pdf Stiahnuté: 215x | 05.10.2015

1/2002

2015
VZN o podmienkach držania psov

vzn1-2002.pdf Stiahnuté: 212x | 05.10.2015

Stránka