Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

VZN.PDF (1.45 MB) Všeobecné záväzné nariadenie obce Štiavnička . 5/2019

 

Rok 2019

2020
VZN č. 5/2019

O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020.

VZN.PDF Stiahnuté: 11x | 03.02.2020

2019
VZN 3/2019

Všeobecné záväzné nariadenie o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 - Územný plán obce Štiavnička

VZN 3 UPN.PDF Stiahnuté: 77x | 20.09.2019

VZN č. 1/2019

VZN obce Štiavnička o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia na rok 2019

vzn_1_2019.PDF Stiahnuté: 100x | 19.03.2019

VZN č. 4/2019

VZN o určení výšky príspevku do zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnička.

VZN 4 škola.PDF Stiahnuté: 36x | 23.09.2019

VZN č.2/2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Štiavnička č. 2/2019 o hazardných hrách.

VZN 2 hazardné hry.PDF Stiahnuté: 52x | 20.09.2019

Rok 2017

2019
VZN 1/2017

VZN 1-2017.PDF Stiahnuté: 181x | 18.01.2019

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

vzn č 2_2017.PDF Stiahnuté: 98x | 21.01.2019

Rok 2016

2019
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016

vzn č. 4 2015.pdf Stiahnuté: 451x | 11.01.2019

Rok 2015

2016
VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

pvzn č. 2 2015.pdf Stiahnuté: 508x | 10.03.2016

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

vzn.pdf Stiahnuté: 500x | 15.11.2016

2015
VZN, o vodení psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov

vzn1-2015.pdf Stiahnuté: 532x | 05.10.2015

Rok 2014

2015
VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn1-2014.pdf Stiahnuté: 583x | 05.10.2015

VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn2-2014.pdf Stiahnuté: 558x | 05.10.2015

2/2013

2015
VZN, o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Štiavnička

vzn2-2013.pdf Stiahnuté: 637x | 05.10.2015

1/2013

2015
Doplnok k VZN 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013_doplnok.pdf Stiahnuté: 510x | 05.10.2015

VZN, o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013.pdf Stiahnuté: 538x | 05.10.2015

4/2012

2015
VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn4-2012.pdf Stiahnuté: 512x | 05.10.2015

3/2012

2015
VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn3-2012.pdf Stiahnuté: 524x | 05.10.2015

2/2012

2015
VZN, o poskytovaní opatrovateľskej služby

vzn2-2012.pdf Stiahnuté: 620x | 05.10.2015

1/2012

2015
VZN, o verejnom poriadku na území obce

vzn1-2012.pdf Stiahnuté: 498x | 05.10.2015

Stránka