Menu
Obec Štiavnička
Štiavničkaokr. Ružomberok
Obec Štiavnička
Štiavničkaokr. Ružomberok

Štiavnička je obec na slovensku v okrese Ružomberok. V roku 2020 tu žilo 867 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1505. V obci je moderný rímskokatolícky kostol Svätej rodiny.

rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Rok 2021

Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2019

O učení výšky príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnička
Dodatok č 1 k VZN č 4 201920211011_10483794.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,83 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 10. 9. 2021

Všeobecné záväzné nariadenie o učení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavanička č.1/2021

VZN č1 202120210921_08491963.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,77 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 22. 9. 2021

Rok 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Štiavnička č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Štiavnička

vzn 3 202020201217_08411922.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 770,96 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 17. 12. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Štiavnička č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4 202020210520_09253548.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,61 MB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 17. 12. 2020

VZN č 1

VZN Obce Štiavnička č. 1/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska na území obce Štiavnička
VZN č 1 202020210319_09482770.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,61 kB
Stiahnuté: 156×
Vložené: 19. 3. 2021

VZN č. 2/2020

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnička č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnička č. 4/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku.
VZN č 2 202020210319_09385212.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,51 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 19. 3. 2021

Rok 2019

VZN 3/2019

Všeobecné záväzné nariadenie o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 - Územný plán obce Štiavnička
VZN 3 UPN.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,05 MB
Stiahnuté: 335×
Vložené: 20. 9. 2019

VZN č. 1/2019

VZN obce Štiavnička o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia na rok 2019
vzn_1_2019.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB
Stiahnuté: 271×
Vložené: 19. 3. 2019

VZN č. 4/2019

VZN o určení výšky príspevku do zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnička.
VZN 4 škola.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,98 MB
Stiahnuté: 198×
Vložené: 23. 9. 2019

VZN č. 5/2019

O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020.
VZN.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB
Stiahnuté: 191×
Vložené: 3. 2. 2020

VZN č.2/2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Štiavnička č. 2/2019 o hazardných hrách.
VZN 2 hazardné hry.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 795,98 kB
Stiahnuté: 235×
Vložené: 20. 9. 2019

Rok 2017

VZN 1/2017

VZN 1-2017.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Stiahnuté: 353×
Vložené: 18. 1. 2019

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
vzn č 2_2017.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 660,22 kB
Stiahnuté: 251×
Vložené: 21. 1. 2019

Rok 2016

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016

vzn č. 4 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,58 MB
Stiahnuté: 636×
Vložené: 11. 1. 2019

Rok 2015

VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

pvzn č. 2 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,49 MB
Stiahnuté: 696×
Vložené: 10. 3. 2016

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,08 MB
Stiahnuté: 758×
Vložené: 15. 11. 2016

VZN, o vodení psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov

vzn1-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Stiahnuté: 710×
Vložené: 5. 10. 2015

Rok 2014

VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,6 MB
Stiahnuté: 977×
Vložené: 5. 10. 2015

VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn2-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB
Stiahnuté: 728×
Vložené: 5. 10. 2015

2/2013

VZN, o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Štiavnička

vzn2-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,57 MB
Stiahnuté: 888×
Vložené: 5. 10. 2015

1/2013

Doplnok k VZN 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013_doplnok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 548,36 kB
Stiahnuté: 676×
Vložené: 5. 10. 2015

VZN, o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,29 MB
Stiahnuté: 786×
Vložené: 5. 10. 2015

4/2012

VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn4-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB
Stiahnuté: 664×
Vložené: 5. 10. 2015

3/2012

VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn3-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,71 MB
Stiahnuté: 736×
Vložené: 5. 10. 2015

2/2012

VZN, o poskytovaní opatrovateľskej služby

vzn2-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,67 MB
Stiahnuté: 822×
Vložené: 5. 10. 2015

1/2012

VZN, o verejnom poriadku na území obce

vzn1-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,83 MB
Stiahnuté: 657×
Vložené: 5. 10. 2015

6/2011

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2008

vzn6-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,53 kB
Stiahnuté: 617×
Vložené: 5. 10. 2015

5/2011

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa...

vzn5-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 637×
Vložené: 5. 10. 2015

4/2011

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

vzn4-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 654,5 kB
Stiahnuté: 543×
Vložené: 5. 10. 2015

2/2011

Nefunguje

VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
vzn_2_2011.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 230×
Vložené: 21. 1. 2019

1/2011

VZN o určení výšky príspevku skole a MŠ

vzn1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 898,23 kB
Stiahnuté: 587×
Vložené: 5. 10. 2015

1/2010

VZN o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn1-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Stiahnuté: 1,783×
Vložené: 5. 10. 2015

2/2008

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn2-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,16 MB
Stiahnuté: 461×
Vložené: 5. 10. 2015

1/2006

doplnenie VZN 5/2004

vzn1-2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,17 kB
Stiahnuté: 552×
Vložené: 5. 10. 2015

1/2005

VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

vzn1-2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 448×
Vložené: 5. 10. 2015

5/2004

VZN - Trhový poriadok

vzn5-2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,41 MB
Stiahnuté: 656×
Vložené: 5. 10. 2015

4/2004

doplnenie VZN 8/2003

vzn4-2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,41 MB
Stiahnuté: 378×
Vložené: 5. 10. 2015

3/2004

VZN o určení školského obvodu Základnej školy

vzn3-2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 610,78 kB
Stiahnuté: 358×
Vložené: 5. 10. 2015

8/2003

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

vzn8-2003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 860,49 kB
Stiahnuté: 394×
Vložené: 5. 10. 2015

7/2003

VZN o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácii na verejných priestranstvách obce

vzn7-2003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 957,61 kB
Stiahnuté: 368×
Vložené: 5. 10. 2015

4/2003

VZN o symboloch obce a ich použivani

vzn4-2003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,09 MB
Stiahnuté: 400×
Vložené: 5. 10. 2015

1/2002

VZN o podmienkach držania psov

vzn1-2002.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,14 MB
Stiahnuté: 371×
Vložené: 5. 10. 2015

Hlásenie rozhlasu

Hlásenie rozhlasu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 4. 12. 2021
zamračené 1 °C -5 °C
nedeľa 5. 12. sneženie 2/-3 °C
pondelok 6. 12. slabé sneženie 1/-2 °C
utorok 7. 12. zamračené 0/-4 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 69
TÝŽDEŇ: 662
CELKOM: 239123