Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Obec Štiavnička

Obec Štiavnička

 

 

 

Štiavnička leží v Liptovskej kotline 1 km východne od Ružomberka nad sútokom potoka Štiavničanka do Váhu.

 

Zaujímavé skutočnosti:

Počet obyvateľov: 827
(ku dňu 3.1.2019 )
Prvá písomná zmienka: 1505
Nadmorská výška: 497 m n.m.
Rozloha: 489 ha 


 

Aktuality

08.01.2020

Kúpeľný pobyt  1

Kúpeľný pobyt

Milí spoluobčania a členovia Jednoty dôchodcov v Štiavničke! Potrebujete si oddýchnuť a zrelaxovať ? Na základe ponuky od pána Králika, predsedu JDS v Štiavničke, Vám dávame do pozornosti kúpeľné pobyty v Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach.

Detail

08.01.2020

Karneval  1

Karneval

Detičky a rodičov srdečne pozývame na karneval, ktorý sa bude konať dňa 25.1.2020 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome Štiavnička. Čakajú na Vás hry, súťaže, tancovanie, občerstvenie, tombola a kopec zábavy

Detail

31.12.2019

Fašiangová bursa 2020 2

Fašiangová bursa 2020

Milí naši spoluobčania, srdečne Vás chceme pozvať na našu fašiangovú bursu, ktorá sa uskutoční 18.1.2020. Program fašiangovej bursy sa delí do troch častí programu. O 9:00 začneme ako tradične sv. omšou v kostole sv.Rodiny. Následne od 10:30 sa začne fašiangový sprievod dedinou, ktorý zahŕňa návštevu Všetkých občanov Štiavničky. Počas sprievodu je našim zvykom potešiť všetkých ľudí obce návštevou ich domov. Treťou časťou programu je fašiangová zábava, ktorá sa začne o 19:00 v našom kultúrnom dome. Tešíme sa na Vás! S pozdravom DHZ Štiavnička a bursovníci zo Štiavničky. Do popisu pridávame odkaz aj na našu udalosť na facebooku: https://www.facebook.com/events/510251496289503/

Detail

30.12.2019

Polnočný punč  1

Polnočný punč

Milí Štiavničkári. Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci OcÚ Vás srdečne pozývajú privítať Nový rok 2020 polnočným ohňostrojom. Stretneme sa krátko pred polnocou za obecným úradom, kde si spolu dáme horúci silvestrovský punč. Tešíme sa na Vás.

Detail

07.11.2019

Aerovizuálna prehliadka obce

Milí spoluobčania pozrite si krásnu Aerovizuálnu prehliadku obce na:

Detail

Uskutočnené akcie

22.01.2020

Bursa 1

Bursa

Dobrovoľný hasičský zbor a bursovníci zo Štiavničky Vám ďakujú za Vaše privítanie a stretnutie počas soboty 18.1.2020. Prajeme Vám krásny fašiang v roku 2020. Tešíme sa na Vás už teraz v máji!

Detail

14.06.2019

Zájazd dôchodcov na Hrad Bouzov

Zájazd dôchodcov na Hrad Bouzov

Starosta obce Štiavnička zorganizoval poznávací zájazd pre dôchodcov na Hrad Bouzov na stredozápadnej Morave. ???? Po prehliadke hradu si účastníci pochutili na tradičnom guláši. ????

Detail

14.06.2019

6 ročník stretnutia detičiek z materských škôl Štiavnička, Ludrová a Lipt. Štiavnica

6 ročník stretnutia detičiek z materských škôl Štiavnička, Ludrová a Lipt. Štiavnica

Vo štvrtok 13.6.2019 sa u nás konal už šiesty ročník stretnutia detičiek z Materských škôl Štiavnička, Ludrová a Lipt. Štiavnica. Na miestnom ihrisku nám DHZ zo Štiavničky predviedol ukážku pri zásahu požiaru, policajti predstavili psovodov a psov a ich vycvičenosť k akčnejšej obrane. O detskú diskotéku sa postaral Ujo Ľubo. Počasie nám prialo, detičky si pochutnali na guláši, čajíku a dobrom koláčiku.

Detail

15.05.2019

Deň matiek

Deň matiek

Nedeľu 12.5.2019 sme mali príležitosti na oslavu hneď tri! Oslávili sme spoločne Deň matiek, 100 výročie vzniku Červeného kríža na Slovensku a zároveň 60 výročie založenie Červeného kríža v Štiavničke. Pri tejto slávnostnej príležitosti nám detičky z materskej školy pripravili krásny program.

Detail

14.05.2019

Májová zábava 11.5.2019

Májová zábava 11.5.2019

Pridávame pár fotiek z májovej zábavy, ktorú usporiadali májovníci a dobrovoľný hasičský zbor zo Štiavničky.

Detail

07.05.2019

Rekonštrukcia interiéru KD

Rekonštrukcia interiéru KD

Milí spoluobčania, v predchádzajúcich týždňoch prebehla plánovaná rekonštrukcia interiéru nášho kultúrneho domu.

Detail

18.02.2020 - 06.03.2020

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenia Obce Štiavnička č. 1/2020

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnička č.1/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska na území obce Štiavnička

Detail Úradná tabuľa

18.02.2020 - 06.03.2020

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenia Obce Štiavnička č. 2/2020

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnička č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnička č. 4/11 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku.

Detail Úradná tabuľa

07.02.2020

Výzva seniorom

Detail Úradná tabuľa

03.02.2020

VZN č. 5/2019

O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020.

Stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenia obce

15.01.2020

Harmonogram vývozu separovaného zberu

Detail Úradná tabuľa

30.12.2019

Oznam - voľby do NRSR

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Detail Úradná tabuľa

18.12.2019

Výmena trávnika na multifunkčnom ihrisku.

Vážení občania, v súčasnosti bola v obci Štiavnička prevedená " Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku". Uvedená akcia bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR - program " Podpora rozvoja športu na rok 2019".

Detail Úradná tabuľa

10.12.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - § 35 stavebného zákona

V zmysle § 35 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) zverejňujeme kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby bez jej príloh a údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vo veci zmeny navrhovanej činnosti Rozšírenie výrobnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého pre spoločnosť SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, so sídlom Tatranská cesta-Vstup II, Ružomberok 034 00; IČO 31 627 803 , ktoré bolo vydané v zisťovacom konaní Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky , sekciou enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva , odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 18.07.2019 č. 7182/2019-1.7/ss-R, 38068/2019 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-vyrobnej-kapacity-v-spolocnosti-specialty-minerals-slovakia

Detail Úradná tabuľa

26.11.2019

Oznam - voľby do NRSR

Oznámenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradíka do okrskovej volebnej komisie.

Detail Úradná tabuľa

22.11.2019

Protokol o zákazke č. 3876

Detail Úradná tabuľa

06.11.2019

Informácia pre voliča

Detail Úradná tabuľa