Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Obec Štiavnička

Obec Štiavnička

 

 

 

Štiavnička leží v Liptovskej kotline 1 km východne od Ružomberka nad sútokom potoka Štiavničanka do Váhu.

 

Zaujímavé skutočnosti:

Počet obyvateľov: 827
(ku dňu 3.1.2019 )
Prvá písomná zmienka: 1505
Nadmorská výška: 497 m n.m.
Rozloha: 489 ha 


 

Uskutočnené akcie

22.01.2020

Bursa 1

Bursa

Dobrovoľný hasičský zbor a bursovníci zo Štiavničky Vám ďakujú za Vaše privítanie a stretnutie počas soboty 18.1.2020. Prajeme Vám krásny fašiang v roku 2020. Tešíme sa na Vás už teraz v máji!

Detail

14.06.2019

Zájazd dôchodcov na Hrad Bouzov

Zájazd dôchodcov na Hrad Bouzov

Starosta obce Štiavnička zorganizoval poznávací zájazd pre dôchodcov na Hrad Bouzov na stredozápadnej Morave. ???? Po prehliadke hradu si účastníci pochutili na tradičnom guláši. ????

Detail

14.06.2019

6 ročník stretnutia detičiek z materských škôl Štiavnička, Ludrová a Lipt. Štiavnica

6 ročník stretnutia detičiek z materských škôl Štiavnička, Ludrová a Lipt. Štiavnica

Vo štvrtok 13.6.2019 sa u nás konal už šiesty ročník stretnutia detičiek z Materských škôl Štiavnička, Ludrová a Lipt. Štiavnica. Na miestnom ihrisku nám DHZ zo Štiavničky predviedol ukážku pri zásahu požiaru, policajti predstavili psovodov a psov a ich vycvičenosť k akčnejšej obrane. O detskú diskotéku sa postaral Ujo Ľubo. Počasie nám prialo, detičky si pochutnali na guláši, čajíku a dobrom koláčiku.

Detail

15.05.2019

Deň matiek

Deň matiek

Nedeľu 12.5.2019 sme mali príležitosti na oslavu hneď tri! Oslávili sme spoločne Deň matiek, 100 výročie vzniku Červeného kríža na Slovensku a zároveň 60 výročie založenie Červeného kríža v Štiavničke. Pri tejto slávnostnej príležitosti nám detičky z materskej školy pripravili krásny program.

Detail

14.05.2019

Májová zábava 11.5.2019

Májová zábava 11.5.2019

Pridávame pár fotiek z májovej zábavy, ktorú usporiadali májovníci a dobrovoľný hasičský zbor zo Štiavničky.

Detail

07.05.2019

Rekonštrukcia interiéru KD

Rekonštrukcia interiéru KD

Milí spoluobčania, v predchádzajúcich týždňoch prebehla plánovaná rekonštrukcia interiéru nášho kultúrneho domu.

Detail

05.08.2020

Nájdený kľúč od automobilu KIA

Nájdený kľúč od automobilu KIA

Detail Úradná tabuľa

04.08.2020

Kamerový systém v obci

Vážení občania, v týchto dňoch bol v našej obci nainštalovaný a spustený do prevádzky kamerový systém, ktorý monitoruje okolie obecného úradu, kultúrneho domu, oddychovú zónu i priľahlé ihriská. Uvedeným riešením prispejeme k zvýšenej ochrane občanov i obecného majetku.

Detail Úradná tabuľa

15.07.2020

Oznam pre občanov

Psychologické poradenstvo

Detail Úradná tabuľa

02.07.2020

Opatrenie UVZ SR

Opatrenie UVZ SR od1.7.2020

Detail Úradná tabuľa

01.07.2020

Poďakovanie občanom

Detail Úradná tabuľa

19.06.2020

Oznem pre občanov

Harmonogram realizácie separovaného zberu odpadov pre rok 2020 od 1.7.2020

Detail Úradná tabuľa

03.06.2020

Oznam pre seniorov

Detail Úradná tabuľa

26.05.2020

Oznam pre občanov

Upozornenie na akúkoľvek činnosť v telese cesty a na telese cesty, ktorá je v majetku ŽSK.

Detail Úradná tabuľa

20.05.2020

Oznam pre občanov

Výkup papiera 22.5.2020 od 17.00 hod. do 17.30 hod.

Detail Úradná tabuľa

15.05.2020

Oznam pre občanov

Z rozhodnutia VUC budú autobusy prímestskej dopravy od pondelka 18.5.2020 premávať ako v dňoch školských prázdnin, bez ďalších obmedzení, ktoré platili od 30.3.2020

Detail Úradná tabuľa

17.04.2020

Návrh na vydanie nového územného rozhodnutia o umiestnení stavby " Projekt ECO PLUS v Mondi SCP, a.s. Ružomberok

V zmysle § 35 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) zverejňujeme kópiu žiadosti ( návrhu ) o začatí zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Projekt ECO PLUS v MONDI SCP, a.s. Ružomberok“ bez jej príloh a údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vo veci zmeny navrhovanej činnosti „Projekt ECO PLUS v MONDI SCP, a.s. Ružomberok“ vydaného dňa 14.02.2020 pod č. 3938/2020-1.7/ss-R, 9413/2020 pre Mondi SCP, a.s. Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO 31637051 v zisťovacom konaní na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal - Ministerstvo životného prostredia, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie , Námestie Ľ.Štúra 35/1, 812 35 Bratislava (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/projekt-eco-plus-v-mondi-scp-ruzomberok-).

Detail Úradná tabuľa

03.04.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku na základe pretrvávajúcich klimatických podmienok zasiela v prílohe Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Uvedené vyhlásenie je platné od dnešného dňa (3.4.2020) od 12:00 do odvolania.

Detail Úradná tabuľa