Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Tlačivá k stiahnutiu

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie.docx Stiahnuté: 18x | 18.09.2020

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru.doc Stiahnuté: 62x | 29.04.2020

Oznámenie po skončení funkcie verej. funkcionára

Oznámenie po skončení funkcie verej. funkcionára

Oznámenie po skončení funkcie verej. funkcionára.pdf Stiahnuté: 60x | 29.04.2020

Oznámenie funkcií zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára

Oznámenie funkcií zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára

Oznámenie funkcií zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára.pdf Stiahnuté: 60x | 29.04.2020

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti k.doc Stiahnuté: 78x | 25.03.2020

Žiadosť o zníženie,odpustenie poplatku za komunálny odpad

Žiadosť o zníženie poplatku TKO0001.PDF Stiahnuté: 135x | 25.09.2019

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby(40).doc Stiahnuté: 155x | 25.03.2020

Žiadosť o povolenie prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia

zopmz.pdf Stiahnuté: 699x | 15.12.2015

stanovisko k odňatiu pozemku z poľnohospodárskej pôdy

skop.pdf Stiahnuté: 586x | 05.10.2015

vydanie súhlasu na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

vsnzmzno.pdf Stiahnuté: 522x | 05.10.2015

vydanie súhlasu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

vsmzno.pdf Stiahnuté: 542x | 05.10.2015

žiadosť o zrušenie evidencie samostatne hospodáriaceho rolníka

zozoshr.pdf Stiahnuté: 522x | 05.10.2015

žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho rolníka

zovoshr.pdf Stiahnuté: 549x | 05.10.2015

žiadosť o zrušenie záznamu o trvalom pobyte

zozzotp.pdf Stiahnuté: 531x | 05.10.2015

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Štiavnička

zopdot.pdf Stiahnuté: 561x | 05.10.2015

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti

zovzstan.pdf Stiahnuté: 564x | 05.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

zovsuh.pdf Stiahnuté: 552x | 05.10.2015

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby

zovstan.pdf Stiahnuté: 598x | 05.10.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

z_supcis.pdf Stiahnuté: 697x | 05.10.2015

Stránka

  • 1