Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnička č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.tu ku stiahnutiu

3/2015

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

vzn.pdf Stiahnuté: 214x | 15.11.2016

2/2015

VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

pvzn č. 2 2015.pdf Stiahnuté: 297x | 10.03.2016

1/2015

VZN, o vodení psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov

vzn1-2015.pdf Stiahnuté: 370x | 05.10.2015

2/2014

VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn2-2014.pdf Stiahnuté: 390x | 05.10.2015

1/2014

VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn1-2014.pdf Stiahnuté: 338x | 05.10.2015

2/2013

VZN, o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Štiavnička

vzn2-2013.pdf Stiahnuté: 447x | 05.10.2015

1/2013

VZN, o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013.pdf Stiahnuté: 320x | 05.10.2015

Doplnok k VZN 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn1-2013_doplnok.pdf Stiahnuté: 368x | 05.10.2015

4/2012

VZN, o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn4-2012.pdf Stiahnuté: 361x | 05.10.2015

3/2012

VZN, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn3-2012.pdf Stiahnuté: 358x | 05.10.2015

2/2012

VZN, o poskytovaní opatrovateľskej služby

vzn2-2012.pdf Stiahnuté: 371x | 05.10.2015

1/2012

VZN, o verejnom poriadku na území obce

vzn1-2012.pdf Stiahnuté: 331x | 05.10.2015

6/2011

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2008

vzn6-2011.pdf Stiahnuté: 341x | 05.10.2015

5/2011

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa...

vzn5-2011.pdf Stiahnuté: 335x | 05.10.2015

4/2011

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

vzn4-2011.pdf Stiahnuté: 318x | 05.10.2015

1/2011

VZN o určení výšky príspevku skole a MŠ

vzn1-2011.pdf Stiahnuté: 332x | 05.10.2015

1/2010

VZN o určení výšky dotácie na prevrádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn1-2010.pdf Stiahnuté: 345x | 05.10.2015

2/2008

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

vzn2-2008.pdf Stiahnuté: 275x | 05.10.2015

1/2006

doplnenie VZN 5/2004

vzn1-2006.pdf Stiahnuté: 326x | 05.10.2015

1/2005

VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

vzn1-2005.pdf Stiahnuté: 206x | 05.10.2015

Stránka