Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Tlačivá k stiahnutiu

Žiadosť o povolenie prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia

zopmz.pdf Stiahnuté: 312x | 15.12.2015

stanovisko k odňatiu pozemku z poľnohospodárskej pôdy

skop.pdf Stiahnuté: 251x | 05.10.2015

vydanie súhlasu na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

vsnzmzno.pdf Stiahnuté: 223x | 05.10.2015

vydanie súhlasu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

vsmzno.pdf Stiahnuté: 229x | 05.10.2015

žiadosť o zrušenie evidencie samostatne hospodáriaceho rolníka

zozoshr.pdf Stiahnuté: 211x | 05.10.2015

žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho rolníka

zovoshr.pdf Stiahnuté: 233x | 05.10.2015

žiadosť o zrušenie záznamu o trvalom pobyte

zozzotp.pdf Stiahnuté: 213x | 05.10.2015

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Štiavnička

zopdot.pdf Stiahnuté: 233x | 05.10.2015

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti

zovzstan.pdf Stiahnuté: 220x | 05.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

zovsuh.pdf Stiahnuté: 225x | 05.10.2015

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby

zovstan.pdf Stiahnuté: 251x | 05.10.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

z_supcis.pdf Stiahnuté: 309x | 05.10.2015

Stránka

  • 1