Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Poslanci OZ


Starosta obce: Ladislav Zvara

  Starosta obce Ladislav Zvara

 Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Štiavnička


Poslanci obecného zastupiteľstva

Miloš Hollý (zástupca starostu)
Ing. Miloš Stopiak  
Ing. Milan Bachan  
Ing. Martin Rázga, PhD.  
Mgr. Katarína Kmeťová  
Ing. Vladimír Bartánus  
Miroslav Krišanda  

Zasadnutia OZ sa konajú spravidla raz za dva mesiace. Presný termín najbližšieho zasadnutia OZ býva uverejnený na informačných tabuliach obce - na budove požiarnej zbrojnice, pri budove KD a na odbočke k LDCH.
 Hlavný kontrolór obce

Ing. Miroslav Štefček
 


 

Finančná komisia obce  
Ing. Milan Bachan (predseda)
Ing. Miloš Stopiak  
Miroslav Krišanda  
   
Kultúrno-školská a športová komisia obce  
Miloš Hollý (predseda)
Ing. Martin Rázga, PhD.  
Mgr. Katarína Kmeťová  
   
Komisia na ochranu verejného poriadku  
Ing. Vladimír Bartánus (predseda)
Miroslav Krišanda  
Miloš Hollý  
   
Komisia na ochranu verejného záujmu  
Ing. Martin Rázga, PhD. (predseda)
Ing. Milan Bachan  
Ing. Miloš Stopiak  
   
Komisia pre likvidáciu majetku  
Miroslav Krišanda (predseda)
Miloš Hollý  
Ing. Martin Rázga, PhD.  
   
Delegáti za členov Rady školy MŠ  
Ing. Miloš Stopiak  
Ing. Vladimír Bartánus  
Mgr. Katarína Kmeťová