Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah


Rozpočet obce

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Rozpočet obce na roky 2018 - 202014.12.201731.12.2020
Výročná správa obce Štiavnička za rok 201610.07.201731.07.2020
Záverečný účet obce Štiavnička za rok 201613.03.201731.12.2020
Rozpočet obce Štiavnička 2017 - 201914.12.201631.12.2020
Rozpočet na rok 201615.12.201531.12.2020

Oznam

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznam Materskej školy v Štiavničke13.02.201801.03.2018
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Samostatný a spoločný cyklochodník a pre peších Železničná stanica - Katolícka univerzita.09.02.201825.02.2018
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania . Liptovská Štiavnica - IBV Na stráni - komunikácie II. etapa09.02.201825.02.2018
Na úradnej tabuli obecného úradu je vyvesené Územné rozhodnutie Navrhovateľa : Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok19.01.201830.04.2018
Územné rozhodnutie , Mondi SCP a.s. , Ružomberok19.01.201830.04.2018
Oznam k žiadosti o úľavu na vývoz TKO03.01.201830.04.2018
Separovaný zber03.01.201831.12.2018
Oznam02.01.201805.03.2018
Správne konanie . Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre projekt ECO plus v Mondi SCP a.s., Záverečné sanovisko19.12.201731.12.2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš19.12.201731.05.2018
Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov.04.10.201731.12.2017
Informácia pre verejnosť o možnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie v spoločnosti MONDI SCP, a.s.09.08.2016
Informácie pre verejnosť09.08.2016
Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020"30.10.2015