Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Späť

Na úradnej tabuli obecného úradu je vyvesené Územné rozhodnutie Navrhovateľa : Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

Na úradnej tabuli na obecnom úrade v Štiavničke je vyvesené Územné rozhodnutie , Navrhovateľ Mondi SCP, a.s., Tatatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok , stavba "Projekt ECO plus Mondi SCP a.s., Ružomberok.  Nahliadnuť doň  môžete v pracovné dni na obecnom úrade v Štiavničke.

Vyvesené: 19. 1. 2018

Dátum zvesenia: 30. 4. 2018

Späť